PRIRODAN IZBOR

PROIZVODNJA S LJUBAVLJU

Delta Danube je fabrika za proizvodnju i preradu pečuraka. Odgovorna prema baštini, tradiciji i lokalnoj zajednici.

SMRZAVANJE

Naš proces smrzavanje je jedan od najboljih u svetu.

POTVRDA KVALITETA

Posvećeni smo tome da naše pečurke ispunjavaju zahteve o bezbednoj, kvalitetnoj hrani .

BROJEVI I ČINJENICE

0 RADNIKA
0 SOBA ZA BERBU
0t DNEVNA PROIZVODNJA
0ha POD KONTROLISANIM KLIMATSKIM USLOVIMA
0 TRŽIŠTA

NAŠI PARTNERI

Neke kompanije koje nas podržavaju i vole naše proizvode