Proizvodnja

Delta Danube trenutno raspolaže sa 53 prostorije za uzgoj pečuraka. Sve prostorije imaju jedinice za kontrolu klimatskih uslova, da bi se osigurali optimalni uslovi. Za uzgoj pečuraka koristimo kompost najboljeg kvaliteta, koji kupujemo od naših dobavljača. Počeli smo sa malom proizvodnjom od 6 tona pečuraka dnevno. Proširenjem proizvodnog pogona, u 2020. godini, proizvodnja dostiže 25 tona pečuraka na dan. Biti najveća farma pečuraka na Balkanu, obavezuje na uzgoj pečurke najvišeg kvaliteta i svakodnevno obezbeđivanje nesmetane isporuke našim klijentima, obezbeđujući svežinu, pouzdanost i konzistentnost.